Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Νέος γύρος περικοπής φοροαπαλλαγών
Νέο γύρο ψαλιδίσματος των φοροαπαλλαγών από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Εισηγήσεις που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου προβλέπουν την περαιτέρω περικοπή των φοροαπαλλαγών για όσους δηλώσουν ετήσιο εισόδημα άνω....
 των 40.000 ευρώ. Η νέα περικοπή των φοροαπαλλαγών θα αποτελεί βασικό κεφάλαιο στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα που αναμένεται να έρθει στη Βουλή το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου.Εφόσον εγκριθεί αυτή η εισήγηση, τότε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά θα επιβαρυνθούν με σημαντικά αυξημένο φόρο για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2012 καθώς οι αλλαγές θα ισχύσουν από το νέο έτος. Η σχετική εισήγηση αφορά όλες τις δαπάνες που αναγνωρίζει η εφορία στα φυσικά πρόσωπα, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν σε νοσήλια, δωρεές χρηματικών ποσών στο δημόσιο, τόκων για στεγαστικά δάνεια με τα οποία αποκτήθηκε πρώτη κατοικία, ενοίκιο για την κύρια κατοικία του φορολογούμενου, ενοίκιο για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτήν που διαμένουν οι γονείς τους, ασφάλιστρα ζωής κ.α.


Η εισήγηση που έχει δεχτεί το υπουργείο Οικονομικών από υπηρεσιακούς παράγοντες προβλέπει το μηδενισμό της έκπτωσης φόρου για το τμήμα της δαπάνης που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ. Με βάση το σύστημα υπολογισμού της έκπτωσης φόρου που θεσπίστηκε πρόσφατα και ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από την 1-1-2011 η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 10% έως 20% επί της δαπάνης, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ειδικότερα, η δαπάνη επιμερίζεται αναλογικά, ως προς το ποσοστό του εισοδήματος που βρίσκεται πάνω και κάτω από τα 40.000 ευρώ. Για το τμήμα της δαπάνης που αντιστοιχεί κάτω από τα 40.000 ευρώ η έκπτωση του φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20% ενώ για το τμήμα της δαπάνης πάνω από τα 40.000 ευρώ υπολογίζεται με συντελεστή 10% Για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού αρκεί ένα παράδειγμα: ένας φορολογούμενος έχει ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ και πραγματοποίησε μια ιατρική δαπάνη ύψους 1.000 ευρώ. Τα χίλια ευρώ επιμερίζονται ως εξής: στο 80% της δαπάνης, δηλαδή στα 800 ευρώ η έκπτωση του φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 20%. Αυτό διότι το 80% τους εισοδήματος του φορολογούμενους βρίσκεται κάτω από τα 40.000 ευρώ. Στο 20% της δαπάνης δηλαδή στα 200 ευρώ ο συντελεστής της έκπτωσης του φόρου είναι 10%. Αυτό διότι το 20% του εισοδήματος βρίσκεται πάνω από τα 40.000 ευρώ. Με βάση τα παραπάνω ο φορολογούμενος έχει συνολική έκπτωση φόρου 200 ευρώ λόγω ιατρικών δαπανών. Με τη θέσπιση του παραπάνω τρόπου υπολογισμού ουσιαστικά περικόπηκαν οι φοροαπαλλαγές για όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ. Μάλιστα όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα τόσο μικρότερο είναι το όφελος του φορολογούμενου από τις φοροαπαλλαγές. Με βάση την εισήγηση που δέχεται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, για το τμήμα της δαπάνης που αντιστοιχεί στο ποσοστό του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μηδενιστεί οδηγώντας σε μεγαλύτερη επιβάρυνση των μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου